خانه / نرم افزار های آماده (پەڕە 2)

نرم افزار های آماده

دانلود فایل سرت A500M با لینک مستقیم

این فایل  تست شده و سالم میباشد پس با خیال راحت نسبت به دانلود فایل اقدام نمایید دانلود فایل فایل سرت A500M این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG A500M بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل می کند.   عزیزانی که بعد از نصب …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل سرت A500FU با لینک مستقیم

این فایل  تست شده و سالم میباشد پس با خیال راحت نسبت به دانلود فایل اقدام نمایید دانلود فایل فایل سرت A500FU این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG A500FU بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل می کند.   عزیزانی که بعد از نصب …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل سرت A5000 با لینک مستقیم

این فایل  تست شده و سالم میباشد پس با خیال راحت نسبت به دانلود فایل اقدام نمایید دانلود فایل فایل سرت A5000 این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG A5000 بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل می کند.   عزیزانی که بعد از نصب …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل سرت N915G با لینک مستقیم

این فایل  تست شده و سالم میباشد پس با خیال راحت نسبت به دانلود فایل اقدام نمایید دانلود فایل فایل سرت N915G این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG N915G بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل می کند.   عزیزانی که بعد از …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل سرت N915T با لینک مستقیم

این فایل  تست شده و سالم میباشد پس با خیال راحت نسبت به دانلود فایل اقدام نمایید دانلود فایل فایل سرت N915T این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG N915T بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل می کند.   عزیزانی که بعد از …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل سرت N915F با لینک مستقیم

این فایل  تست شده و سالم میباشد پس با خیال راحت نسبت به دانلود فایل اقدام نمایید دانلود فایل فایل سرت N915F این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG N915F بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل می کند.   عزیزانی که بعد از …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل سرت N925A با لینک مستقیم

این فایل  تست شده و سالم میباشد پس با خیال راحت نسبت به دانلود فایل اقدام نمایید دانلود فایل فایل سرت N925A این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG N920I بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل می کند.  شامل 7 نوع فایل سرت عزیزانی …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل EFS و NV DATA برای A300F با لینک مستقیم

این فایل  تست شده و سالم میباشد پس با خیال راحت نسبت به دانلود فایل اقدام نمایید دانلود فایل فایل EFS و NV DATA برای A300F فایل EFS و NV DATA جهت ترمیم سریال A300F وهمچنین رفع مشکل انتن دهی , باکس نیاز است با این فایل مشکل سریال شما 100% …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل سرت N920A با لینک مستقیم

این فایل  تست شده و سالم میباشد پس با خیال راحت نسبت به دانلود فایل اقدام نمایید دانلود فایل فایل سرت N920A این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG N920I بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل می کند. شامل 7 نوع فایل سرت   …

بیشتر بخوانید »

دانلود مشکل خاموشی ناگهانی J500F با لینک مستقیم

این فایل  تست شده و سالم میباشد پس با خیال راحت نسبت به دانلود فایل اقدام نمایید دانلود فایل مشکل خاموشی ناگهانی J500F این مدل کلا بهونه برای خاموش شدن زیاد داره! شما ابتدا باید تشخیص بدین مشکل هارده یا بوت یا سخت افزاریاگر گوشی قبلا هنگ زیاد داشته و …

بیشتر بخوانید »